Bezpečnost EOC ve veřejné dopravě

Navrhujeme a vyvíjíme systémy v oblasti (bezkontaktních) čipových karet. Zejména jsme významně zapojeni do projektu In-karta Českých drah a úspěšně jsme realizovali vlastní systémy bezkontaktních čipových karet, a to již v roce 2006 pro společnost GW Train Regio a.s a v současnosti systém MAP.

Naše aktivity:

MAP karta – univerzální bezkontaktní čipová karta. Dnes využívaná v ostrém provozu v Plzeňském a Karlovarském kraj. Dále do rodiny MAP karet patří Pardubická karta, ODIS NG, Mariánka a v prostředí ČD In-karta 2. generace.

Technická a expertní podpora systému In-karta ČD v oblasti bezpečnostní politiky, dopravních aplikací i elektronické peněženky

Realizace SW podpory akceptace různých bezkontaktních čipových karet v prostředí ČD

Realizace SW podpory akceptace In-karty ČD u jiných subjektů (např. akceptace dopravních aplikací i elektronické peněženky ČD v prostředí dopravce GW Train Regio a.s.)

Návrh a realizace systému zákaznických i zaměstnaneckých bezkontaktních čipových karet pro GW Train Regio a.s.

Návrh a realizace tzv. Vlakové karty ČD (datový nosič pro předávání dat vlakové dokumentace nebo sčítání frekvencí na železnici)

Dodávky a SW podpora čteček bezkontaktních čipových karet pro všechna mobilní i stacionární odbavovací zařízení ČD i dalších dopravců

Návrh základních datových struktur pro kartu ODIS a IREDO

Know-how v oblasti bezpečného uložení klíčů v systémech bezkontatních čipových karet pomocí technologie SAM (Security Access Module) ať již v podobě Mifare SAM či Java SAM

Karty pro dopravu