Čipová karta dopravce GW Train Regio a.s.

Příkladem naší práce v oblasti bezkontaktních čipových karet je realizace tohoto systému pro dopravce GW Train Regio (dříve Viamont a.s.)

Od 10. prosince 2006 zavedla společnost VIAMONT, a.s. na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně časové jízdenky v elektronické podobě. Tyto jízdenky obsahují stejné informace jako jejich papírové varianty, liší se pouze nosič informace. Stejné karty jen s jinou grafikou dnes pro odbavení cestujících používá i nástupnický dopravce, společnost GW Train Regio a.s

Bez čipové karty není možné si u tohoto dopravce koupit a využívat časové jízdné.

Jak si kartu GW Train Regio pořídit?

Čipovou kartu GW Train Regio prodávají vlakoví průvodčí a informační centra GW Train Regio a.s. K vystavení karty je potřeba kromě peněz ještě osobní průkaz s fotografií, jménem a datem narození. V případě vyžadování slevy z jízdného musí být tato skutečnost z daného průkazu zjevná.

Tento průkaz je třeba na požádání předložit obsluze (vlakovému personálu nebo jinému pověřenému pracovníkovi dopravce) při kontrole karty.

Současně s kartou je vydáváno také Potvrzení o prodeji bezkontaktní čipové karty. Toto potvrzení slouží jako zjednodušený daňový doklad a obsahuje kromě osobních údajů, ještě následující údaje:

  • Číslo karty
  • Kód PUK (ten je potřeba pro případné vystavení nové karty – při ztrátě karty nebo ztrátě průkazu)
Prodej jízdenky na čipovou kartu

Prodej elektronické časové jízdenky probíhá shodně jako prodej jízdenky papírové s tím, že průvodčí na kartu nahraje požadovanou elektronickou časovou jízdenku. O prodeji elektronické časové jízdenky je vystaveno také papírové potvrzení, které slouží jako zjednodušený daňový doklad a lze jej také použít jako doklad v případném reklamačním řízení nebo při ztrátě karty. Z těchto důvodů je proto vhodné tento doklad po dobu platnosti elektronické časové jízdenky uschovat.

Ztráta karty nebo změna průkazu

Při ztrátě čipové karty GW Train Regio, která obsahovala platnou jízdenku, je možnost ztracenou kartu zablokovat a požádat o vystavení karty nové. Poplatek za vydání nové karty je stejný jako při nákupu karty ve vlaku. Na novou kartu lze nahrát i náhradní jízdenka s původní platností (platí pro jízdenky s delší než sedmidenní platností).

K vystavení nové karty a náhradní jízdenky je třeba v některém z informačních center GW Train Regio a.s. předložit:

  • Doklad o nákupu čipové karty, která byla ztracena, se správným kódem PUK,
  • Průkaz, na který byla ztracená karta vystavena,
  • Doklad o nákupu elektronické jízdenky, která byla na ztracené kartě;

Obdobný postup platí i v případě ztráty nebo změny průkazu, kterým se cestující prokazuje při kontrole.

Při nahlášení ztráty karty, je tato karta označena jako blokovaná a při případném pokusu použít ji ve vlaku, bude držitel považován za cestujícího bez platného dokladu.