Řídící a komunikační systém

Základní charakteristika:

  • Systém pro centrální správu a komunikaci mobilních zařízení s návaznými centrálními systémy (middleware)
  • Hierarchická struktura, redundance (při výpadku automatické přepnutí na zálohu)
  • Řízení aktualizací SW a dat
  • Nezávislost na návazných centrálních systémech provozovatele i na aplikacích, provozovaných na mobilních zařízeních
  • Bezpečný přenos účetních i ostatních dat a jejich konverze z/do potřebných formátů
 
EU