Malá osobní pokladna MOP2

Všechna výdejní jízdenková zařízení typu MOP/MOP2 umožňují výdej vnitrostátních jízdenek v osobní železniční přepravě, v dopravě autobusové či městské, s účetním rozlišováním jednotlivě provozovaných úseků nebo dopravců. Zařízení vydávají rovněž jízdenky malého pohraničního styku MPS, je schopno vydávat i jízdenky za cizí měny (typicky EUR).

Do pokladen MOP/MOP2 může být implementován informační systém o spojení MIDOS. V tomto případě lze využívat vzájemnou interakci systémů, t.j. pro vyhledané spojení lze vydat jízdenku bez potřeby opětovné volby jízdenky a obráceně pro vydávanou jízdenku lze vyhledat spojení.

Zařízení pracují na principu výpočtu algoritmizované úlohy dopravního spojení a tarifních závislostí v reálném čase. Tím je dosaženo principu tvorby jízdního dokladu dle okamžitého přání zákazníka.

V rámci železniční dopravy lze na MOP vydávat všechny druhy jízdních dokladů jako na pokladnách UNIPOK či POP.

V rámci železniční dopravy se předávaná účetní a statistická data transformují do standardního formátu a jsou pak shodná s výstupy POP. Z hlediska návazného zpracování výstupních sestav a souborů jsou tato zařízení plně kompatibilní.

Stejně jako pokladny POP je možné využít pokladny MOP/MOP2 i pro prodej (drobného) zboží či potravin, a to v různých sazbách DPH a v různých kombinacích měn.

MOP2 - screenshot hlavní obrazovky

MOP2 - hlavní obrazovka

 
EU