Reference

Mezi naše klienty patří  společnosti z dopravního průmyslu - české i zahraniční železnice, dopravní podniky, soukromí dopravci. Dodáváme specializovaný software pro PDA, mobilní telefony a jiná mobilní zařízení. Provádíme návrh a realizaci systémů využívajících čipové karty.

České dráhy, a. s.

Kategorie:Pokladní systémy pro odbavení cestujících
Dodané služby:Přenosné osobní pokladny POP IT-9000, validátory s označovačem, vývojové práce pro projekt In Karta ČD a MAP, centrální management aplikací služebních mobilních telefonů obsluhy vlaku, aplikace MAP Phone
Termín realizace:od roku 2006

ČD - Informační Systémy, a.s.

Kategorie:Pokladní systémy pro odbavení cestujících
Dodané služby:Pokladní systémy, systémy pro sběr dat, podpora systémů POP, In Karta, MAP Karta, MDM a další aplikace pro mobilní telefony
Termín realizace:od roku 2015

GW Train Regio a.s.

Kategorie:Pokladní systémy pro odbavení cestujících
Dodané služby:komplexní odbavovací systém (přenosné osobní pokladny POP IT-9000, malé osobní pokladny MOP a automaty); zpracování dat, návrh a realizace systému s čipovými kartami, akceptace Plzeňské karty
Termín realizace:od roku 2001

Die Länderbahn

Kategorie:Pokladní systémy pro odbavení cestujících
Dodané služby:komplexní odbavovací systém pro projekt TRILEX (přenosné osobní pokladny POP IT-9000, validátory, řídící a komunikační systém, zpracování dat)
Termín realizace:od roku 2010

Plzeňské městské dopravní podniky

Kategorie:Systémy s bezkontaktními čipovými kartami
Dodané služby:Návrh nové Plzeňské karty na principech MAP karty, dodávka klíčových bepečnostních komponent systému. Ve spolupráci s O2 revizorské řešení využívající mobilní telefony. Aplikace MOJE Plzeňská jízdenka.
Termín realizace:od roku 2013

ČSA, a. s.

Kategorie:Mobilní pokladní systémy pro prodej zboží
Dodané služby:ve spolupráci s firmou Techniserv dodávka a SW i HW údržba mobilních terminálů HHC se SW Pop.FLY pro prodej zboží na palubách letadel ČSA
Termín realizace:2007 - 2012

International Automotive Components Group, s.r.o.

Kategorie:Systémy s bezkontaktními čipovými kartami
Dodané služby:Systém pro nahrávání zaměstnaneckých benefitů na karty IDOL (nahrávací validátor, komunikační systém, back-office).
Termín realizace:od roku 2012

ROPID

Kategorie:Pokladní systémy pro odbavení cestujících
Dodané služby:Komplexní odbavovací systém (přenosné osobní pokladny IT-9000, řídící a komunikační systém, zpracování dat)
Termín realizace:od roku 2013

KORID LK, spol s r. o.

Kategorie:Pokladní systémy pro odbavení cestujících
Dodané služby:Komplexní revizorský systém (terminál revizora IT-3000, řídící a komunikační systém, zpracování dat)
Termín realizace:od roku 2013

Veolia Transport Morava a.s.

Kategorie:Pokladní systémy pro odbavení cestujících
Dodané služby:komlexní odbavovací systém (přenosné osobní pokladny IT-3000, MOP, řídící a komunikační systém, zpracování dat - backoffice) provozovaný na Železnici Desná
Termín realizace:2001 - 2013

CHAPS, spol. s r. o.

Kategorie:Systémy s bezkontaktními čipovými kartami
Dodané služby:Spolupráce na projektech souvisejících s odbavováním cestujících na železnici, knihovní funkce pro práci s čipovými kartami
Termín realizace:od roku 2001

XT-Card a.s.

Kategorie:Systémy s bezkontaktními čipovými kartami
Dodané služby:Systémy s čipovými kartami, spolupráce na systému In Karta ČD
Termín realizace:od roku 2004

TECHNISERV, spol. s r. o.

Kategorie:Mobilní pokladní systémy pro prodej zboží
Dodané služby:Komplexní systém pro prodej zboží na palubách letadel ČSA ve spolupráci s firmou Techniserv
Termín realizace:2007

Software 602

Kategorie:Speciální systémy pro mobilní zařízení
Dodané služby:Subdodávka některých klíčových komponent systému Workpad
Termín realizace:2008-2009

Sdružení pro dopravní telematiku

Kategorie:Člen sdružení
Dodané služby:-
Termín realizace:od roku 2012

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Kategorie:Člen sdružení
Dodané služby:-
Termín realizace:od roku 2013
 
EU