Informace o existenci koncernu ČD

Společnost ODP–software, spol. s r. o. je podrobena jednotnému řízení společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. Jediným akcionářem společnosti České dráhy, a.s. je Česká republika.

Společně se společností ODP – sotware, spol. s r. o. tvoří s řídící osobou koncern ČD následující společnosti podrobené jednotnému řízení společností České dráhy, a.s.:

ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844

ČD – Informační Systémy, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ 24829871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064.

DPOV, a.s., se sídlem Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52, IČ 27786331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025

Dopravní vzdělávací institut, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husitská 42/22, PSČ 130 00, IČ 27378225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10168

ČD – Telematika a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ 61459445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

ČD travel, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Perlová 370/3, PSČ 110 00, IČ 27364976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108644

 
EU